Anh Ngữ VIPS

English conversation 40

English conversation 40

Please watch more videos: 1/DAILY ENGLISH CONVERSATION series: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzVm1SmjPKc_Wea3iITuKv5cnQtWtACIc ...

1 лет назад
New Headway Video 02

New Headway Video 02

Please watch more videos: 1/DAILY ENGLISH CONVERSATION series: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzVm1SmjPKc_Wea3iITuKv5cnQtWtACIc ...

4 лет назад
English Conversation 21

English Conversation 21

Please watch more videos: 1/DAILY ENGLISH CONVERSATION series: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzVm1SmjPKc_Wea3iITuKv5cnQtWtACIc ...

2 лет назад
New Headway Video 01

New Headway Video 01

Please watch more videos: 1/DAILY ENGLISH CONVERSATION series: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzVm1SmjPKc_Wea3iITuKv5cnQtWtACIc ...

4 лет назад
English Conversation 39

English Conversation 39

Please watch more videos: 1/DAILY ENGLISH CONVERSATION series: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzVm1SmjPKc_Wea3iITuKv5cnQtWtACIc ...

1 лет назад
English Conversation 35

English Conversation 35

Please watch more videos: 1/DAILY ENGLISH CONVERSATION series: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzVm1SmjPKc_Wea3iITuKv5cnQtWtACIc ...

1 лет назад
Anh Ngữ VIPS | Kiểm tra nói | Thu Hiền (8 tuổi)

Anh Ngữ VIPS | Kiểm tra nói | Thu Hiền (8 tuổi)

Phát âm khá tốt và rõ của bé Nguyễn Thị Thu Hiền (8 tuổi) sau gần 2 tháng học tại #Anh_Ngữ_VIPS Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và trải...

3 месяцев назад
English Conversation 41

English Conversation 41

Please watch more videos: 1/DAILY ENGLISH CONVERSATION series: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzVm1SmjPKc_Wea3iITuKv5cnQtWtACIc ...

1 лет назад
New Headway Video 03

New Headway Video 03

Please watch more videos: 1/DAILY ENGLISH CONVERSATION series: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzVm1SmjPKc_Wea3iITuKv5cnQtWtACIc ...

4 лет назад
English Conversation 18

English Conversation 18

Please watch more videos: 1/DAILY ENGLISH CONVERSATION series: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzVm1SmjPKc_Wea3iITuKv5cnQtWtACIc ...

2 лет назад
English Conversation 36

English Conversation 36

Please watch more videos: 1/DAILY ENGLISH CONVERSATION series: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzVm1SmjPKc_Wea3iITuKv5cnQtWtACIc ...

1 лет назад
English Conversation 19

English Conversation 19

Please watch more videos: 1/DAILY ENGLISH CONVERSATION series: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzVm1SmjPKc_Wea3iITuKv5cnQtWtACIc ...

2 лет назад
English Conversation 20

English Conversation 20

Please watch more videos: 1/DAILY ENGLISH CONVERSATION series: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzVm1SmjPKc_Wea3iITuKv5cnQtWtACIc ...

2 лет назад
English Conversation 37

English Conversation 37

Please watch more videos: 1/DAILY ENGLISH CONVERSATION series: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzVm1SmjPKc_Wea3iITuKv5cnQtWtACIc ...

1 лет назад
English Conversation 38

English Conversation 38

Please watch more videos: 1/DAILY ENGLISH CONVERSATION series: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzVm1SmjPKc_Wea3iITuKv5cnQtWtACIc ...

1 лет назад
English Conversation 01

English Conversation 01

Please watch more videos: 1/DAILY ENGLISH CONVERSATION series: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzVm1SmjPKc_Wea3iITuKv5cnQtWtACIc ...

3 лет назад
New Headway Video 04

New Headway Video 04

Please watch more videos: Please watch more videos: 1/DAILY ENGLISH CONVERSATION series: ...

4 лет назад
English Conversation 27

English Conversation 27

Please watch more videos: 1/DAILY ENGLISH CONVERSATION series: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzVm1SmjPKc_Wea3iITuKv5cnQtWtACIc ...

4 лет назад
Anh Ngữ VIPS | Kiểm tra nói | Phúc Hậu (10 tuổi)

Anh Ngữ VIPS | Kiểm tra nói | Phúc Hậu (10 tuổi)

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và trải nghiệm các khóa học tập tiếng Anh tại Anh Ngữ VIPS. Các khóa học của chúng tôi đều được HỌC...

1 месяцев назад
English Conversation 34

English Conversation 34

Please watch more videos: 1/DAILY ENGLISH CONVERSATION series: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzVm1SmjPKc_Wea3iITuKv5cnQtWtACIc ...

3 лет назад
Anh Ngữ VIPS | Kiểm tra nói | Gia Thịnh (7 tuổi)

Anh Ngữ VIPS | Kiểm tra nói | Gia Thịnh (7 tuổi)

Phần kiểm tra nói của Bé Nguyễn Gia Thịnh (7 tuổi) sau gần 2 tháng học tại trung tâm Anh Ngữ VIPS Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và trải...

3 месяцев назад
Anh Ngữ VIPS | Kiểm tra nói | Minh Tú (6 tuổi)

Anh Ngữ VIPS | Kiểm tra nói | Minh Tú (6 tuổi)

Phần kiểm tra nói của Bé Nguyễn Lê Minh Tú (6 tuổi) sau gần 2 tháng học tại trung tâm Anh Ngữ VIPS Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và trải...

3 месяцев назад
Anh Ngữ VIPS |Thuyết trình tiếng Anh lần 1 | Kim Ngan (Susan)

Anh Ngữ VIPS |Thuyết trình tiếng Anh lần 1 | Kim Ngan (Susan)

ANH NGỮ VIPS "Tự Tin Giao Tiếp" là Slogan của Anh Ngữ VIPS. Chúng tôi cam kết mang lại cho học viên sự Tự Tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh. Liên hệ với ...

4 месяцев назад
Anh Ngữ VIPS | Thuyết trình tiếng Anh lần 1 | Truc Huong (Dakota)

Anh Ngữ VIPS | Thuyết trình tiếng Anh lần 1 | Truc Huong (Dakota)

ANH NGỮ VIPS "Tự Tin Giao Tiếp" là Slogan của Anh Ngữ VIPS. Chúng tôi cam kết mang lại cho học viên sự Tự Tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh. Liên hệ với ...

4 месяцев назад
Anh Ngữ VIPS | Kiểm tra nói | Ngọc Hân (8 tuổi)

Anh Ngữ VIPS | Kiểm tra nói | Ngọc Hân (8 tuổi)

Phần kiểm tra nói của Bé Lê Ngọc Hân (8 tuổi) sau gần 2 tháng học tại trung tâm Anh Ngữ VIPS Liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn và trải nghiệm...

3 месяцев назад
Anh Ngữ VIPS |Thuyết trình tiếng Anh lần 1 | Kim Ngan (Jenny)

Anh Ngữ VIPS |Thuyết trình tiếng Anh lần 1 | Kim Ngan (Jenny)

ANH NGỮ VIPS "Tự Tin Giao Tiếp" là Slogan của Anh Ngữ VIPS. Chúng tôi cam kết mang lại cho học viên sự Tự Tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh. Liên hệ với ...

4 месяцев назад
Anh Ngữ VIPS | Thuyết trình tiếng Anh lần 1 |Thanh Tram (Halo)

Anh Ngữ VIPS | Thuyết trình tiếng Anh lần 1 |Thanh Tram (Halo)

ANH NGỮ VIPS "Tự Tin Giao Tiếp" là Slogan của Anh Ngữ VIPS. Chúng tôi cam kết mang lại cho học viên sự Tự Tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh. Liên hệ với ...

4 месяцев назад
Anh Ngữ VIPS | Kiểm tra nói | Thiên Kim (8 tuổi)

Anh Ngữ VIPS | Kiểm tra nói | Thiên Kim (8 tuổi)

Phần kiểm tra nói của Bé Lê Ngọc Thiên Kim (8 tuổi) sau gần 2 tháng học tại trung tâm Anh Ngữ VIPS Liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn và trải...

3 месяцев назад
Anh Ngữ VIPS | Kiểm tra nói | Thiên Kim

Anh Ngữ VIPS | Kiểm tra nói | Thiên Kim

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và trải nghiệm các khóa học tập tiếng Anh tại Anh Ngữ VIPS. Các khóa học của chúng tôi đều được HỌC...

1 недель назад
Anh Ngữ VIPS | Giới thiệu cuộc thi thuyết trình tiếng Anh lần 1

Anh Ngữ VIPS | Giới thiệu cuộc thi thuyết trình tiếng Anh lần 1

ANH NGỮ VIPS "Tự Tin Giao Tiếp" là Slogan của Anh Ngữ VIPS. Chúng tôi cam kết mang lại cho học viên sự Tự Tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh. Liên hệ với ...

4 месяцев назад
Next »